EKOINFORMACJEEkoinformacje
ekoinformacjeNowy Minister Ochrony Środowiska
W dniu dzisiejszym Premier odwołał ze stanowiska dotychczasowego Ministra Środowiska - Marcina Korolca.

Nowym Ministrem Środowiska został Pan Maciej Grabowski

Kim jest nowy Minister ?
Doktor ekonomii (Uniwersytet Gdański) oraz inżynier nawigator (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni).
W latach 80. pracował w Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer pokładowy.
Przez 18 lat rozwijał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od roku 1991 pełnił funkcję wiceprezesa. Zajmował się badaniami nad systemami podatkowymi, transformacją systemów społeczno-gospodarczych, rynkami pracy.
W latach 1994-2000 prowadził wykłady na Uniwersytecie Gdańskim. Rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie. Brał udział w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
Od marca 2008 roku w Zespole Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W listopadzie 2008 roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie jest odpowiedzialny za system podatkowy. W latach 2011-2012 członek Komisji Nadzoru Finansowego, a od lutego 2013 Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Głównym zadaniem, nowego Ministra jak podał premier, będą kwestie związane z gazem łupkowym.
Marcin Korolec natomiast pozostanie na stanowisku rządowym i będzie pełnomocnikiem ds. klimatycznych.

linia
wykonanie:
WBStudio