OFERTA O nas
oferta utylizacji odpadówWspółpraca

Jakie oferujemy korzyści

Tworzymy ogólnopolski system, dzięki któremu możemy zaoferować Klientom - zarówno przedsiębiorcom, instytucjom, jak również gminom oraz osobom prywatnym - kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i szybkie wykonywanie usług na terenie całego kraju. Konsolidacja daje nam możliwość sprostania nawet największym i najbardziej różnorodnym wymaganiom Klientów. Przyczynia się także do zwiększenia konkurencyjności naszej oferty. Firmy, które utworzyły Konsorcjum oraz Stowarzyszenie są sprawdzonymi partnerami handlowymi, współpracującymi ze sobą od wielu lat w zakresie zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, co daje Klientom gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Partnerzy dysponują własnymi systemami pozyskiwania
świadczonych usług. Partnerzy dysponują własnymi systemami pozyskiwania odpadów, oraz instalacjami umożliwiającymi poddawanie ich powtórnemu przetworzeniu.


Dzięki kompleksowej ofercie nasi Klienci mogą zaoszczędzić swój cenny czas, zyskują także wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarowania odpadami. Systematycznie monitorowanie terminowości i jakości świadczonych usług, staranny dobór i systematyczne szkolenie naszego personelu oraz wieloletnie doświadczenie zapewniają realizację zleceń na najwyższym poziomie. Zapewniamy postępowanie z odpadami z poszanowaniem norm środowiskowych i emisyjnych zgodnych z wprowadzanymi do polskiego prawa dyrektywami Unii Europejskiej. Oddajemy Państwu do dyspozycji czas i fachową wiedzę naszych przedstawicieli terenowych.

Współpraca z nami pozwoli Państwu na :
- znaczące obniżenie wysokości ponoszonych opłat,
- skoncentrowanie całej energii na podstawowej działalności rynkowej,
- wykluczenie pomyłek spowodowanych brakiem specjalistycznej wiedzy,
- uniknięcie zbędnej biurokracji oraz oszczędność czasu.
- pozbycie się kłopotliwych procedur oraz przerzucenie na nas całokształtu odpowiedzialności
np. z tytułu rozliczenia wprowadzonych na rynek opakowWspółpraca

Zapraszamy do współpracy między innymi :

- przedsiębiorców i importerów wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach,

-przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej
przekraczającej 500 m2 i przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę o łącznej
powierzchni większej niż 5000 m2 , sprzedających produkty w opakowaniach,

- przedsiębiorców prowadzących np. usługi gastronomiczne i wprowadzających na rynek odpady opakowaniowe,

- fotolaboratoria,

- placówki medyczne i przedsiębiorstwa farmaceutyczne,

- zakłady poligraficzne,

- firmy oraz instytucje państwowe, które posiadają odpady elektroniczne do zagospodarowania

- producentów sprzętu oraz podzespołów elektronicznych

- instytucje samorządowe, które prowadzą gminne punkty zbiórki odpadów

- sieci handlowe zajmujące się dystrybucją sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- zakłady komunalne, które prowadzą odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

- sprzedawców hurtowych i detalicznych, którzy po wejściu w życie ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym stali się podmiotami zbierającymi odpady a także firmy zajmujące się
serwisowaniem sprzętu AGD, RTV oraz komputerowego,
a także wszystkich innych zainteresowanych przedsiębiorców.

Warunki współpracy i cennik

Ustalenie standardowego cennika jest bardzo trudne do wykonania. Ze względu na to, że do każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, szczegółową ofertę cenową przedstawimy Państwu po uzyskaniu niezbędnych informacji uwzględniających takie czynniki jak :

- rodzaje odpadów,
- ilości odpadów,
- miejsca ich odbioru,
- rodzaje świadczonych usług.

Proponujemy Państwu niezobowiązujące sporządzenie wstępnej oferty zgodnie z Państwa indywidualnymi wymaganiami. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Zapraszamy do współpracy !!!
linia
wykonanie:
WBStudio