MISJA STOWARZYSZENIAMisja Stowarzyszenia
recyklingEdukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Współtworzenie i współrealizacja krajowej i regionalnej polityki gospodarczej w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.

Udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

Promowanie członków grupy w kraju i za granicą poprzez wspólne organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp. Spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków GPP Ekologia.
linia
linia
wykonanie:
WBStudio